​ĐOÀN NGHỆ THUẬT HỒNG ÂN​

​Khơi Nguồn Văn Hoá Truyền Thống

Copyright © Nghệ Thuật Hồng Ân 2018 - 2019

Đoàn Nghệ Thuật Hồng Ân thành lập năm 2014 bởi những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp . Hồng Ân mang đến những tiết mục đặc sắc tinh túy về văn hóa truyền thống cổ xưa. Mỗi một tiết mục là bức tranh tái hiện lịch sử văn minh sinh động của nhân loại, ý nghĩa của “Thiên & Nhân hợp nhất”. Thông qua đó với mong muốn có thể đánh thức giá trị Thiện lương của con người, tôn vinh văn hoá chân chính vĩnh hằng dân tộc.