Liên Hệ Biểu Diễn

Điện Thoại. (+84) 94-771-2485

​Hòm Thư. [email protected]

Copyright © Nghệ Thuật Hồng Ân 2018

Đàn Tranh

Từ thời Tần, thời Hán đến nay, đàn tranh từ khu Tây Bắc đã được lưu truyền ra khắp nơi trên Trung Quốc và đi vào văn hóa kịch, hát và âm nhạc dân gian và tạo thành các trường phái đàn tranh mang đậm bản sắc của mỗi vùng miền. Vào thời kì đầu, tranh được phân làm hai trường phái lớn, Bắc và Nam.

Hiện nay đã được phân thành 9 trường phái lớn bao gồm: tranh Thiểm Tây, tranh Hà Nam, tranh Sơn Đông, tranh Triều Châu, tranh Khách Gia, tranh Triết Giang, tranh Phúc Kiến, tranh Triều Tiên, tranh Nhật Bản. Tuy rằng hiện nay, các trường phái đàn tranh không còn nhiều khác biệt nhưng mỗi trường phái vẫn gìn giữ được những nét đặc sắc riêng trong mỗi nhạc phẩm cũng như trong kỹ thuật biểu diễn.

Đàn Tranh là một trong các nhạc cụ được các nghệ sỹ trong Đoàn Nghệ Thuật biểu diễn.

Mời độc giả nghe khúc nhạc: "Tỉnh Mộng" - Tấu bằng đàn tranh

Tỉnh Mộng - Tấu bằng Đàn Tranh
00:00 / 00:00