Liên Hệ Biểu Diễn

Điện Thoại. (+84) 94-771-2485

​Hòm Thư. [email protected]

Copyright © Nghệ Thuật Hồng Ân 2018

Bức tranh vẽ lên khung cảnh đội trống lưng diễu hành trên các đường phố lớn, trên bầu trời xuất hiện các Anh Hài.

Tranh vẽ Đội Trống Lưng

Bức tranh vẽ hai vị tiên, một vi đang chơi đàn tỳ bà, một vị múa theo điệu nhạc của vị tiên chơi đàn

Tranh tiên nữ gảy đàn, nhảy múa

“Tiếng gõ trống lưng chân chính
Tận trừ loài cóc độc hại.”

Trống lưng trừ yêu quái