Liên Hệ Biểu Diễn

Điện Thoại. (+84) 94-771-2485

​Hòm Thư. [email protected]

Copyright © Nghệ Thuật Hồng Ân 2018

Tranh tiên nữ gảy đàn, múa hát

Lời bình của biên tập viên trang nghethuathongan.com:

Trong cảnh giới của các vị tiên có chơi cờ, thưởng trà, ca múa, đánh đàn và đây cũng là những điều mà Thần cấp cho con người. Bức tranh trên vẽ hai vị tiên, một vị tiên đang chơi đàn tỳ bà còn một vị tiên khác đang múa. Điều này cũng chứng minh một điều âm nhạc thanh khiết có thể liên kết với Thần.

Đoàn Nghệ Thuật Hồng Ân dùng âm nhạc với tâm nguyện mong khán giả biết được vẻ đẹp thế giới nội tâm những người tu Phật, sự an hòa, trong sáng trong nội tâm của những diễn viên kết hợp với âm nhạc thuần khiết, đưa khán giả quay về với vẻ đẹp truyền thống, con người phân biệt rõ thiện ác, trong tâm kính Thần, Phật.