Liên Hệ Biểu Diễn

Điện Thoại. (+84) 94-771-2485

​Hòm Thư. [email protected]

Copyright © Nghệ Thuật Hồng Ân 2018

Trống lưng trừ yêu quái

Trong tranh viết:

“Tiếng gõ trống lưng chân chính
Tận trừ loài cóc độc hại.”

Chú thích của biên tập viên Hồng Ân: "Loài cóc độc" ý chỉ chính quyền Đảng Cộng Sản Trung Quốc - Giang Trạch Dân, Tà Đảng Trung mở cuộc tàn sát, bức hại các học viên Pháp Luân Công những người tu Phật lương thiện. Thử hỏi luân lý trên đời còn việc nào đáng độc ác hơn việc lạm sát người vô cớ, tội ác này thiên lý bất dung, người người lên án, đến cuối cùng cái giá phải trả thật là đắt, sinh mệnh ác độc này phải đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt, trong trời đất hỏi nơi nào dung chứa? 

Tranh vẽ bởi Thái Hạnh [bút danh của Chương Thúy Anh]
Khi viếng thăm Crawford, Texas, Hoa Kỳ.
Vào tháng 8 năm 2002
[Triện con dấu của Chương Thúy Anh]